Meditační centrum Ramana

Ke stažení...

Jógové a meditační texty, návody, videa...
průběžně doplňujeme
Pozdrav Slunci - pozice, mantry, dech - obrázek

Pozdrav Slunci - Haluzice 20.7.2022 - video

Pozdrav Slunci - Haluzice 2021 - video

8 pilířů jógy - text


ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ

Meditační centrum Ramana Kontakt:
Hanka Skuhrovcová 776181876 Hanka@ramana.cz
Josef Skuhrovec 776138682 JosefSkuhrovec@gmail.com